Tag: thirty eight

Apollo Brown – “Thirty Eight”

Apollo Brown – “Thirty Eight”

Detroit never sounded grittier.

Apollo Brown Premieres “The Answer” and Announces New Album

Apollo Brown Premieres “The Answer” and Announces New Album

Cold as the Detroit winter